Aftale om dåsepant er udskudt

Det var oprindeligt planen, at en plan om pant på tyske dåser skulle være klar inden sommerferien, men nu har det tyske miljøministerium bedt om mere tid, fordi der er opstået problemer på grund af de tyske momsregler. Det danske og tyske miljøministerium var rent faktisk nået frem til en aftale, men den er nu udsat. Baggrunden er, at på grund af de tyske momsregler ville en pantordning på dåser købt i Tyskland blive en underskudsforretning for Dansk Retursystem. Både det danske og tyske miljøministerium vurderer dog, at det er muligt at få en aftale i stand i starten af efteråret.