Afgifter på grænsevarer stiger med 395 mio. kr. på et år

Et flertal i Folketinget vedtog at fjerne sodavandsafgiften med fuld virkning fra 1. januar i år. Dermed gik statskassen glip af afgifter for omkring 400 mio. kr. i år og til næste år.
Til gengæld skruer politikerne op for andre afgifter, så alene stigningen på afgifterne på nydelsesmidler fra 2014 til 2015 næsten kan dække de mistede indtægter fra sodavandsafgifterne.
Sodavandsafgifterne gav ca. 400 mio. kr. i 2013, og stigningen på afgifterne på nydelsesmidler fra 2014 til 2015 beløber sig til 375 mio. kr.
Det viser beregninger, Dansk Handelsblad har foretaget på grundlag af tal fra Skatteministeriet over provenuet af afgifter og moms 2007-2015.
Ser man på tallene i femårs perioden fra 2011 til de forventede indtægter i 2015, vil afgifterne på nydelsesmidler være steget med 18,4 pct. eller 2,3 mia. kr.
Mens politikerne valgte at fjerne sodavandsafgiften, er der fortsat høje afgifter på en række nydelsesmidler, som typisk er populære varer i grænsebutikkerne.
395 mio. kroner mere på et år
Det drejer sig om øl, vin, slik, spiritus og tobak. Med til afgiftsbuketten hører også konsumis og alkoholsodavand.
Dansk Handelsblads beregninger viser, at staten i år forventer at få 14,3 mia. kr. ind i afgifter på nydelsesmidler.
I 2015 vil statens samlede afgiftsprovenu på nydelsesmidler stige til ca.
14,7 mia. kr.
Det er en stigning på 395 mio. kr. svarende til en stigning på 2,8 pct.
Det er imidlertid ikke noget nyt, at producenterne af slik, øl og is skal slås med høje danske afgifter.
Hos De Samvirkende Købmænd fremhæver vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen, at den seneste skattereform betød, at punktafgifterne bliver indekseret hvert andet år. Det gælder dog ikke for øl.
- Indekseringerne er skyld i en del af de ekstra indtægter, men der er formentlig også sket et fald i grænsehandelen efter afgiftsfaldet på øl og afskaffelsen af afgiften på sodavand.
Når man ikke længere kører fra Nordjylland eller Nordsjælland til Tyskland efter øl eller sodavand, kommer man heller ikke til Tyskland efter f.eks. slik, vin eller spiritus.
Dermed flyttes salget hjem til danske butikker, og lavere afgifter bør stå meget højt for en ny regering efter valget - uanset, hvem der måtte danne regering, siger han.
Hos Dansk Erhverv opfordrer markedsdirektør Henrik Hyltoft politikerne til en sanering af afgifterne:
- De komplicerede afgiftssystemer giver øget administration i virksomhederne og hæmmer udvikling og innovation, siger han og fortsætter:
- Det behøver ikke at være svært eller specielt dyrt at slippe af med bureaukratiet.
Grundlæggende har vi behov for færre afgifter og sanering af de mest bøvlede afgifter.
Henrik Hyltoft påpeger, at Dansk Erhverv ikke generelt er imod afgifter, men de skal give mening og være til at håndtere i virksomhederne.
"Lavere afgifter bør stå meget højt for en ny regering efter valget - uanset, hvem der måtte danne regering. " CLAUS BØGELUND NIELSEN, DSK
SÅ MEGET STIGER AFGIFTERNE 2014-2015
Varegruppe Stigning mio. kr. Pct.
Tobaksafgift 125 1,6
Vinafgift 100 5,9
Chokoladeafgift 100 4,4
Spiritusafgift 25 2,2
Ølafgift 25 2,7
Afgift af konsumis 20 6,7
Alkoholsodavand 0 0
SÅ MEGET STIGER AFGIFTERNE 2011-2015
Varegruppe Stigning mio. kr. Pct.
Vinafgift 736 69,2
Chokoladeafgift 666 39,0
Tobaksafgift 654 8,8
Afgift af konsumis 115 56,1
Spiritusafgift 72 6,7
Ølafgift 67 7,6
Alkoholsodavand - 16 -31,4
KILDE: SKATT EMINISTERIET 2014

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis