Opsving trods svag vækst

Finansbarometer - i samarbejde med Danske Bank

Arkivfoto: Ulrik Samsøe Figen

I sidste uge fik vi tal for væksten i 4. kvartal der viste, at dansk økonomi kun voksede med 0,2 pct. i 4. kvartal 2016, og den samlede vækst i 2016 landede på beskedne 1,1 pct., alligevel er der rigtig god fart på dansk økonomi.

4. kvartal bød på pæne stigninger i både privatforbruget og i investeringerne, mens eksporten viste kraftig fremgang.

Det er især erhvervsinvesteringerne, der har været en manglende ingrediens i opsvinget, hvorfor det er positivt, at disse er begyndt at komme op i gear.

At økonomien er inde i et opsving, understreges også af, at danske virksomheder ser lysere på såvel den nuværende situation som fremtiden.

Det viser de såkaldte konjunkturbarometre, der måler humøret i de danske virksomheder.

Virksomhederne er over en bred kam blevet mere optimistiske på det seneste – særligt i byggeriet og industrien.

Når virksomhederne ser lysere på fremtiden, skyldes det især stigende produktionsforventninger. Det betyder, at de er mere tilbøjelige til at hyre flere nye medarbejdere, da de forventer at få mere gang i hjulene fremadrettet.

Det er derfor godt nyt for arbejdsmarkedet, at humøret i virksomhederne stiger. En del virksomheder har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, til nogle af deres ledige stillinger.

Ledigheden i Danmark er allerede lav, og der er udsigt til, at det fremadrettet vil blive sværere for nogle virksomhederne at finde den arbejdskraft, som de har brug for.

Det er derfor også kun positivt, at stadig flere kommer ind på arbejdsmarkedet. De seneste tal viste, at ledigheden voksede med 400 personer fra december til januar.

Det kan godt umiddelbart lyde som en dårlig nyhed, men det er det rent faktisk ikke.

Stigningen i ledigheden er udtryk for, at der for tiden er en hel del mennesker, som før har stået uden for arbejdsmarkedet, men nu står til rådighed. Det skal altså ikke ses som udtryk for, at virksomhederne er begyndt at afskedige medarbejdere.

Det stigende antal ledige har i en væsentlig grad været trukket af, at der siden oktober er 6.100 personer på integrationsydelse, der er blevet erklæret jobparate.

Disse personer tæller nu som ledige, og er dermed med til at trække ledigheden op. Det ville naturligvis være bedre, hvis de var kommet direkte ud i arbejde, men at de nu står til rådighed for arbejdsmarkedet er en god nyhed.

Det betyder, at danske virksomheder har et større rekrutteringsgrundlag, hvorfra de kan finde medarbejdere til deres ledige stillinger.

At flere kommer ud på arbejdsmarkedet er også positivt for Danmarks konkurrenceevne.

De seneste fem kvartaler er de danske lønninger steget mere end hos vores største samhandelspartnere. Det er der ikke nødvendigvis noget i vejen med, så længe produktiviteten blandt medarbejdere i danske virksomheder stiger mere end i udlandet.

Det er der dog ikke noget, som tyder på, skulle være tilfældet. Det kan betyde, at danske virksomheder får sværere ved at afsætte deres varer i udlandet, da de må skrue mere op for deres priser end konkurrenterne00