17.000 medarbejdere forlod Coop i 2017

Coop har nedbragt den årlige medarbejderudskiftning via en række initiativer, men ønsker fortsat at fastholde medarbejderne længere

Coop har nedbragt antallet af medarbejderudskiftninger med 10 pct. over de seneste tre år, men ønsker fortsat at fastholde medarbejderne længere. Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand

I dagligvarebranchen kæmper virksomhederne en brav kamp for at få medarbejdere til at blive lidt længere.

Hos Coop var situationen tilbage i 2014, at halvdelen af Coops ca. 40.000 medarbejdere forlod virksomheden, mens 20.000 nye kom til, fremgår det af Coops overordnede På Vej-strategi, der skitserer retningen frem til 2024.

En stor del af forklaringen på den store medarbejderudskiftning er, at dagligvarebranchen generelt, herunder også Coop, har en del ungarbejdere, som bliver opsagt inden de rammer 18 år, da lønnen stiger fra 65 kr. i timen for ungarbejdere under 18 år til 119 kr. for f.eks. butiksmedarbejdere over 18 år.

En anden forklaring er også den, at Coop ikke har været gode nok til at fortælle historien om Coop som arbejdsplads. Derfor har Coop de forgange år sat ind på en række fronter for bedre at fastholde medarbejdere og for at indfri ambitionen om, at Coop skal være en ualmindelig virksomhed at være ansat i.

– Tallet er faldet med over 10 pct. i dag, men vi ønsker fortsat at fastholde medarbejdere længere. For at gøre det har vi blandt andet udviklet mulighederne for karriere på tværs af Coop, siger informationsdirektør Jens Juul Nielsen.

Udviklingen betyder, at Coop sidste år udskiftede ca. 17.000 medarbejdere overalt i koncernen.

Selv peger Coops informationsdirektør blandt andet på, at faldet i antallet af medarbejderudskiftninger også beror på, at Coop har gjort ansættelsesprocedurerne grundigere og introdutionsforløbet bedre.

Styrket medarbejderfortællingen
Samtidig har Coop søsat et nyt karrieresite som en underside på Coop.dk, hvor mulige jobkandidater kan finde inspiration, og hvor Coop med fem rollemodeller og en video fortæller om karrierevejene i koncernen og har styrket den eksterne fortælling af Coop som en god arbejdsplads.

– Med et nyt karrieresite har vi styrket fortællingen om Coop som en virksomhed, hvor det er godt at gøre karriere. Endelig har vi fået et bedre datagrundlag, så vi hurtigere kan sætte ind med en indsats, hvis der er steder, hvor der er særlige hyppige udskiftninger, siger Jens Juul Nielsen.

Pt. er der blot 155 ledige stillinger at søge på karrieresitet, hvilket må anses for få i en virksomhed af Coops størrelse og med den årlige medarbejderudskiftning in mente.

Hertil kommer dog de mange fritidsjob som ungarbejdere som udelukkende bliver opslået ude i butikkerne. Omregnes Coops ca. 40.000 medarbejdere til fuldtidsjob, svarer det til 17.500.